NYKARLEBY JERNVÄG

600mm Museijarnvag - Museorautatie - Railway Museum

Länkar - Linkit - Links

Europas Järnvägsmuseer: http://www.railfaneurope.net/misc/timetabl.html

600/610mm Narrow Gauge: http://www.mytrainspace.com/indexsubpage1.html

Svenska Järnvägsklubben: http://postvagnen.com/forum/index.php?id=584089 

Nykarleby Jernväg

 http://www.youtube.com/watch?v=xDT1j-oZeX8

 http://www.youtube.com/watch?v=Lde7IR0jcwU

 http://www.youtube.com/watch?v=5dVV8ryz-84

 http://www.youtube.com/watch?v=s4ai4SOYeR0

 http://www.youtube.com/watch?v=HRZMnJawXpc

 http://www.youtube.com/watch?v=6-eJV_bpoas

 http://www.youtube.com/watch?v=LaYHTXS6KV4

 http://www.youtube.com/watch?v=EupbBj3rEJg

 http://www.youtube.com/watch?v=ER0v4f0MMes

 http://www.youtube.com/watch?v=ckyRT69XpA0

 http://www.youtube.com/watch?v=o6Y1SFUs0zc

 http://www.youtube.com/watch?v=1aEMW7i9RdU

 

Colorado Avenue:

 http://www.youtube.com/watch?v=__85u5mPf0M&videos=vnFLqBwJnJg

http://www.youtube.com/watch?v=q2tjmTfpL58

Linkar till http://www.nykarlebyvyer.nu/ 

Illustrationer:
Omslag med paketmärken
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/FAKTA/OMSLAG.htm
Detalj av omslaget med paketmärke 40 phttp://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/FAKTA/PAKETMAR.htm
Paketmärke 25 p.   http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/FAKTA/pakma25p.htm
Biljetterhttp://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/FAKTA/BILJETTE.htm
Lokbeställning
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/FAKTA/LOKBEST.htm
Tåget på Storbronhttp://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/FAKTA/Brotag.htm
Stationsområdet i stadenhttp://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/KARTA/Statomra.htm
Tåget vid Kovjoki station.   http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/DIVERSE/BILDSVBY.HTM


Den smalspåriga järnvägen av Erik Birck.  http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/BIRCK/III/Nkbyjrnv.htm

Järnvägens sträckning och Förstärkning av Storbron för järnvägen i Österbottniska Posten 1898.  http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/OP/jrnvokud.htm

Stadens första järnväg, Lokomotiveldare vid Nkby järnväg och Stationskarl av J. L. Birck.   http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/BIRCKJL/OP/STFOJAJB.HTM  http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/BIRCKJL/OP/LOKELDJB.HTM   http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/BIRCKJL/OP/STATKAJB.HTM

Hur Aleko köpte Nykarleby järnväg av Aleko Lilius. http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/OP/Jarnvsal.htm

En notis ur Jakobstads Tidning 1898 om järnvägsbyggandethttp://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/FAKTA/Jt1898nj.htm

Varning.                                                    http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/DIVERSE/tagvarni.htm

Fabian rotar i gamla paffär.apper. Om placering av station när Uleåborgsbanan byggdes. http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/OP/jvgstatko.htm

Transporter till August Caséns            http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/OP/casen50a.htm#jarn

Notis i Österbottniska Posten 1897.               http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/OP/jvgbasma.htm

Tidtabell i Österbottniska Posten 1902.             http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/OP/tidtab02.htm


Förteckning öfver kvarglömt gods 1905 i Österbottniska Posten http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/OP/hitteg05.htm    

Den nya järnvägen av Erik Birck, med länkar till sidor som berör den.       http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/BIRCK/III/Nyajarnv.htm

Se även:
Kovjoki station.                                     http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/OP/hitteg05.htm

Ångmaskiner i Finland / Höyrykoneita Suomessa:  

http://www.steamengine.fi/

Kommande evenemang 2018

Rallarkväll vid lokstallet tisdagar kl. 18.00

02.01.2018...

Tuleva ohjelma 2018